×

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยควบรวม TRUE-DTAC อาจนำไปสู่การผูกขาดธุรกิจ จ่อตั้งกระทู้ถามในสภา

โดย THE STANDARD TEAM
28.10.2022
  • LOADING...

วันนี้ (28 ตุลาคม) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่มีการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE-DTAC นั้นมีความกังวลและไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการที่อาจนำไปสู่การผูกขาดในธุรกิจใดๆ โดยมีความเห็นดังนี้

 

  1. ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมที่เป็นการผูกขาดการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะกระทบการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งสภาวะการทำธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และจะกระทบผู้บริโภคในท้ายที่สุด

 

  1. เห็นว่าการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE-DTAC น่าจะมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นกิจการประเภทเดียวกันและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมาก

 

  1. มีหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการรับทราบการควบรวมนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ กสทช. ได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งตนเห็นว่า กสทช. ต้องตอบคำถามนี้

 

  1. กังวลและเห็นว่าการผูกขาดการประกอบธุรกิจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแน่นอน ซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ต้องดูแลและปกป้องคุ้มครองอย่างมากที่สุด

 

  1. พรรคเพื่อไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรมและระบบกฎหมาย และคัดค้านการผูกขาดไม่ว่าในธุรกิจใด

 

ดังนั้นพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการที่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะดำเนินการตามกฎหมาย และยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบรวมกิจการดังกล่าว และในเบื้องต้น พรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎร โดยการตั้งกระทู้ถามสดในสัปดาห์แรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเสนอพิจารณาญัตติด่วนเพื่อให้สภามีมติในเรื่องนี้ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising