×

เพื่อไทยเปิดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางอีก 57 คน ‘มดดำ คชาภา’ ปรากฏตัวให้กำลังใจน้องชาย

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2022
 • LOADING...

วันนี้ (2 ธันวาคม) พรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดน่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, สุทิน คลังแสง​​​ ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. จังหวัดนครราชสีมา เลขาธิการพรรค แถลงข่าวเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง รวม 57 คน 

 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างบางส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทยที่จะขอประกาศรับแรงศรัทธา แรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน เพื่อไปสู่เป้าหมาย ‘เพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน’ ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ได้ 

 

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ผ่านกลไกการคัดเลือกในเบื้องต้นของพรรคมาอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งและมีโอกาสมากที่สุด ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เรามีความมั่นใจว่าจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ดี สามารถทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนได้ ยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรค นำความต้องการของประชาชนมาร่วมสร้างสรรค์เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้ได้ 

 

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะทยอยเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคอย่างต่อเนื่องจนครบเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ว่าจะเปิดให้ครบ 400 เขตภายในเดือนธันวาคม 2565 

 

ด้านประเสริฐกล่าวว่า ในวันนี้บรรยากาศของพรรคเพื่อไทยคึกคักมากเป็นพิเศษ  ทั้งจากการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรค และพี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลพวงมาจากการทำงานลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา  

 

วันนี้พรรคเพื่อไทยขอเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด จำนวน 25 คน และภาคกลาง 12 จังหวัด จำนวน 32 คน รวมจำนวน 57 คน ได้แก่

 

ภาคเหนือตอนล่าง 

 

จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่

 1. ณรงค์ พนมวัน
 2. ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย
 3. สัญชัย วงษ์สุนทร
 4. พ.ต.ท. นุกูล แสงศิริ
 5. วราภรณ์ ตั้งภากรณ์
 6. วรภัทร ตั้งภากรณ์
 7. ชุติมา เสรีรัฐ

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 

 1. สุทัศน์ จันทร์แสงศรี
 2. ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล
 3. จำเนียร โฉมงาม
 4. ตรีชฎา ศรีธาดา
 5. ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
 6. รณิตา นาคะบุตร
 7. เกรียงไกร ปานสีทอง

 

จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่

 1. ณัฐทรัชต์ ชามพูนท
 2. นพพล เหลืองทองนารา
 3. จเด็ศ จันทรา
 4. พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ
 5. ธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ

 

จังหวัดพิจิตร ได้แก่

 1. ปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร
 2. ณริยา บุญเสรฐ
 3. วิชัย ด่านรุ่งโรจน์

 

จังหวัดตาก ได้แก่

 1. สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
 2. ดิฐชัย ฉันติกุล
 3. สราวุธ หาญเมืองใจ

 

ภาคกลาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. ไพโรจน์ ลีรัตนนุรัตน์
 2. สหรัฐ กุลศรี

 

จังหวัดปราจีนบุรี

 1. สมเกียรติ คำดำ

 

จังหวัดสระแก้ว

 1. สุทธิรักษ์ วันเพ็ญ

 

จังหวัดกาญจนบุรี

 1. ศักดา วิเชียรศิลป์
 2. พนม โพธิ์แก้ว

 

จังหวัดราชบุรี

 1. นพพล ภู่แย้ม
 2. ไก่ ห้องริ้ว
 3. ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. วัชรพล ปลั่งศรีสกุล

 

จังหวัดสมุทรสาคร

 1. นัธทวัฒน์ ม่วงเผือก
 2. อุดม กันม่วง
 3. บุญมี นิลถนอม
 4. ประยงค์ นอบน้อม

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 1. ฐิติมา ฉายแสง
 2. ศักดิ์ชาย ตันเจริญ
 3. วุฒิพงศ์ ฉายแสง

 

จังหวัดจันทบุรี

 1. วันทิต ตั้งรักษาสัตย์

 

จังหวัดสมุทรปราการ

 1. ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์
 2. นฤมล ธารดำรงค์
 3. ประชา ประสพดี

 

จังหวัดนนทบุรี

 1. นิยม ประสงค์ชัยกุล
 2. นิทัศน์ ศรีนนท์
 3. ปณรัศม์ วันชาญเวช
 4. จำลอง ขำสา

 

จังหวัดปทุมธานี

 1. สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
 2. ศุภชัย นพขำ
 3. ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ
 4. สุทิน นพขำ
 5. ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
 6. ชนภัทร นันทกาวงศ์
 7. ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย

 

ขณะที่บรรยากาศการแถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยในวันนี้ มี มดดำ-คชาภา ตันเจริญ ลูกชาย สุชาติ ตันเจริญ ส.ส. ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ และรองประธานสภา คนที่ 1 ในฐานะแกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำ เดินทางมาให้กำลังใจน้องชาย ศักดิ์ชาย ตันเจริญ หรือ มดเล็ก ที่มีชื่อเป็นว่าผู้ที่ผู้สมัคร ส.ส. ฉะเชิงเทรา

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising