×

‘ถ้าวันนี้เลือกตั้ง พรรคใดชนะ’ โพลชี้ เพื่อไทยได้คะแนนมากสุด ตามมาด้วยภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์

โดย THE STANDARD TEAM
08.01.2023
 • LOADING...

วันนี้ (8 มกราคม) ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจ เรื่อง ‘ถ้าเลือกตั้งวันนี้ พรรคใดชนะ’ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จากผู้ถาม ผู้ตอบ และเครื่องมือวัด จำนวน 1,114 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2-7 มกราคม 2566 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95

 

เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้เลือกตั้งจะเลือกพรรคใด ประชาชนตอบว่า

 • พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 23.4 
 • พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 21.9 
 • พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 9.9 
 • พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 8.0 
 • พรรคก้าวไกล ร้อยละ 5.8 
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 4.8 
 • พรรคชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 4.3
 • พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 3.9 
 • พรรคชาติพัฒนากล้า ร้อยละ 3.9 
 • พรรคสร้างอนาคตไทย ร้อยละ 3.5 
 • และอื่นๆ เช่น พรรคเสรีรวมไทย ไทยภักดี ไม่เลือกใครเลย ร้อยละ 10.6

 

ผศ.ดร.นพดลระบุว่า การเลือกตั้ง 2566 ที่น่าพิจารณาคือ แนวโน้มความนิยมของประชาชนต่อพรรคการเมือง ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า 

 • ในเดือนกรกฎาคม ปี 2565 พรรคเพื่อไทย ได้ร้อยละ 26.9 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 23.4 ในเดือนมกราคม ปี 2566 
 • พรรคภูมิใจไทย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.2 ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว มาอยู่ที่ร้อยละ 21.9 ในเดือนมกราคมปีนี้ 
 • พรรคประชาธิปัตย์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว มาอยู่ที่ร้อยละ 9.9 ในเดือนมกราคมปีนี้

 

อย่างไรก็ตาม พรรคพลังประชารัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากร้อยละ 22.3 ซึ่งเคยเป็นพรรคอันดับสอง ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8.0 ในอันดับที่สี่ ของการสำรวจครั้งนี้ และพรรคก้าวไกลลดลงเช่นกัน จากร้อยละ 6.9 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.8

 

ที่น่าจับตามองคือ กลุ่มพรรคสวิงโหวตที่เป็นพรรคเล็กและพรรคเกิดใหม่ เช่น พรรครวมไทยสร้างชาติ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.4 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.8 แต่ถ้ามองว่าพรรครวมไทยสร้างชาติแยกมาจากพรรคพลังประชารัฐที่เคยได้ร้อยละ 22.3 ในการสำรวจเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว จะพบว่าคะแนนรวมของทั้งสองพรรคในการสำรวจครั้งนี้เหลือเพียงร้อยละ 12.8 จึงน่าติดตามว่าคะแนนนิยมลดลงและกระจายออกไปที่พรรคการเมืองใดบ้าง 

 

โดยในการสำรวจครั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.9, พรรคชาติพัฒนากล้า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.9, พรรคชาติไทยพัฒนา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.3, พรรคสร้างอนาคตไทย เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากร้อยละ 1.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.5

 

ผศ.ดร.นพดลกล่าวด้วยว่า ผลโพล ถ้าวันนี้เลือกตั้ง พรรคใดชนะ ชี้ให้เห็นว่าพรรคที่เติบโตขึ้นมาเป็นอันดับสอง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย จี้ติดพรรคเพื่อไทยที่ยังคงรักษาอันดับหนึ่งไว้อยู่ แต่ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่พรรคการเมืองอันดับสาม ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ โดยที่น่าพิจารณาคือพรรคพลังประชารัฐตกลงไปอยู่อันดับที่สี่ และแม้คะแนนนิยมรวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้ว คะแนนนิยมโดยรวมก็ลดลงจากเดิมอย่างมาก

แต่พรรคที่น่าจับตามองคือพรรคสวิงโหวต โดยสมมติฐานเป็นกลุ่มที่อาจเปลี่ยนใจได้จำนวนมากมาจากกลุ่มที่อยู่กลางๆ ส่วนหนึ่งปันใจไปให้พรรคเกิดใหม่ เช่น พรรคไทยสร้างไทย พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติพัฒนากล้า ที่รวมตัวกัน และอื่นๆ ตามลำดับ 

 

“ถ้าพรรคการเมืองใหม่รวมตัวกันได้ก็จะมีอำนาจต่อรองการเมืองสูงไม่น้อย และถ้าเสนอนโยบายที่โดนใจประชาชน ย่อมจะเพิ่มแต้มต่อได้มากยิ่งขึ้น” ผศ.ดร.นพดลกล่าว

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising