×

เพื่อไทยพร้อมเดินหน้านโยบายสิ่งแวดล้อม ทั้งในสภาและเป็นรัฐบาล เตรียมแก้น้ำท่วม-แล้ง คืนอากาศสะอาด สร้างพื้นที่สีเขียว

โดย THE STANDARD TEAM
05.06.2023
  • LOADING...
พรรคเพื่อไทย

วันนี้ (5 มิถุนายน) ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พรรคเพื่อไทยขอยืนยันเจตนารมณ์ธำรงรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ขจัดมลพิษทั้งปวงที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ การทำมาหากิน คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประชาชนไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแผนรับมือวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังตัวอย่าง ‘นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม’ ที่ประกาศไปแล้วชัดเจนคือ

 

  1. น้ำจะไม่ท่วม ไม่แล้ง เตรียมการล่วงหน้ารองรับภัยเอลนีโญที่กำลังจะเกิดต่อเนื่อง ความร้อนที่ขยับสูงขึ้นในรอบ 4-5 ปีต่อไปนี้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี ในปริมาณและเวลาที่ต้องการ ด้วยนโยบายการจัดการน้ำทั้งระบบ

 

  1. คืนอากาศสะอาด คืนคุณภาพชีวิต คืนศักดิ์ศรีการดำรงอยู่ของคนไทย ด้วยนโยบายแก้วิกฤต PM2.5 ที่ต้นตอ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน พร้อมสร้างข้อตกลงร่วม เจรจาระหว่างประเทศจัดการปัญหาร่วมกัน รวมทั้งผลักดันออกกฎหมายอากาศสะอาด

 

  1. สร้างพื้นที่สีเขียวคุณภาพ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ด้วยนโยบายเร่งรัดออกโฉนด แก้กฎหมาย พิสูจน์สิทธิ จัดหาที่ทำกิน 50 ล้านไร่ ประชาชนอยู่ร่วมทำกินกับป่าด้วยเงื่อนไขชัดเจนที่ต้องปลูกไม้ยืนต้นตามสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งนอกจากเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรแล้ว ยังดียิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ต้องมีเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ มาตรการดังกล่าวนี้จึงเป็นรูปธรรม สู่ความเป็นไปได้ที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่ภาวะ Carbon Neutral และ Net Zero ที่แท้จริง ทั้งยังสามารถขาย Carbon Credit เสริมพลังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

 

  1. สำหรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่อาจเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจและการค้า จะถูกปฏิบัติไปตามทิศทางโลกที่ประเทศไทยเลี่ยงไม่ได้ โดยระบบต่างๆ ที่จะถูกสร้างขึ้นนั้นจะครอบคลุมกว้างขวาง และเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ 

 

“พรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะผลักดันนโยบายดังกล่าวด้วยการใช้อำนาจที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ทั้งอำนาจในทางนิติบัญญัติและอำนาจบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาและขจัดความเดือดร้อนทุกข์ยาก สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจที่ดีของประเทศและประชาชน” ชนินทร์กล่าว

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising