×

เพื่อไทย แถลงจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญ ตั้ง สสร. ร่างใหม่ ไม่แตะหมวด 1-2 ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ ให้เลือกตั้งบัตร 2 ใบ

โดย THE STANDARD TEAM
15.06.2021
  • LOADING...
เพื่อไทย แก้รัฐธรรมนูญ

วันนี้ (15 มิถุนายน) ที่พรรคเพื่อไทย ประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวถึงรายละเอียดของแถลงการณ์พรรคเพื่อไทยถึงพี่น้องประชาชน ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยมีรายละเอียดระบุว่า 

 

พรรคเพื่อไทยขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงจุดยืนและความคืบหน้าในการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ดังนี้

 

1. พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยกเว้นหมวด 1 และ 2 โดยยึดถือตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกรรมาธิการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายของรัฐสภาในการพิจารณาเมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้ว การยื่นร่างฉบับนี้ใหม่จึงเป็นการยืนยันนโยบายและจุดยืนเดิมของพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

 

2. นอกจากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ พรรคเพื่อไทยได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราควบคู่กันไปด้วยหลายเรื่องได้ซึ่งเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 โดยเลือกเอาประเด็นสำคัญที่เห็นว่าเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมือง และขัดหลักการประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง เช่น

 

2.1 แก้ไขเพื่อเพิ่มและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายเรื่องที่ขาดหายไป เช่น สิทธิการแสดงออก และสิทธิการได้รับการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา เพิ่มสิทธิและหลักประกันของประชาชนในการได้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มเติมสิทธิของประชาชนในการต่อต้านการกระทำรัฐประหาร เป็นต้น

 

2.2 การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยอย่างรุนแรง จึงแก้ไขเพื่อตัดอำนาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้กติกามีความเป็นธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย และให้การเลือกนายกรัฐมนตรีตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน

 

2.3 แก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้บัตร 2 ใบ ดังเช่นที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 เพื่อทำให้การเลือกตั้งตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนได้เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ และสร้างระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ ซึ่งระบบนี้ประชาชนมีความคุ้นเคยและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนั้น เป็นการแก้ไขไม่ให้เกิดการทำลายระบบพรรคการเมืองให้เกิดความอ่อนแอ ไม่ทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นเบี้ยหัวแตกจำนวนมาก และง่ายต่อการซื้อขายแจกกล้วยเหมือนที่ผ่านมา

 

2.4 ยกเลิกบทบัญญัติบางเรื่อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจ ส.ว. บางเรื่อง ตามบทเฉพาะกาล และการนิรโทษกรรมแก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน

 

แม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 จะเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะมีกับดักที่เขียนไว้โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลย อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2560 คือปัญหาของประเทศโดยแท้จริง จึงจำเป็นในการที่จะต้องยึดหลักการว่า จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พร้อมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นบางมาตรา เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับคือความจำเป็นโดยแท้จริงของประเทศ และหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆ ขึ้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจะช่วยลดทอนความเสียหายให้แก่ประเทศได้

 

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่า การเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising