×

เพื่อไทย ชูยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร เป็นแบบสมัครใจ เปลี่ยนค่ายทหารเป็นวิทยาลัย มีใบประกอบวิชาชีพตามถนัด

โดย THE STANDARD TEAM
30.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (30 มกราคม) ที่พรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความจำเป็นในการลดขนาดกองทัพไทย ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อลดรายจ่ายภาครัฐ ถือเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยมองข้าม ตลอดระยะเวลาการบริหารงานของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรของกระทรวงกลาโหมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 งบด้านบุคลากรของกระทรวงกลาโหมคือ 9.57 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 48.47% หรือเกือบครึ่งของงบกองทัพ ถูกจัดสรรไปให้บุคลากรชั้นเลิศ ทั้งเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสวัสดิการพิเศษต่างๆ และกองทหารประจำการ จนทำให้ประชาชนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าขนาดของกองทัพ อาวุธ และกำลังพล ยังเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นหรือไม่ในยุคโลกดิจิทัล 

 

ดร.ลิณธิภรณ์กล่าวต่ออีกว่า จากการสำรวจข้อมูล 9 ปีย้อนหลังพบว่า กองทัพไทยมีความต้องการทหารกองประจำการตั้งแต่ปี 2556-2564 เฉลี่ยประมาณปีละ 100,000 คน เพราะกองทัพมองความมั่นคงเป็นเรื่องของกำลังพล สวนทางกับภาพรวมของอัตรากำลังพลของกองทัพทั้งโลกปรับตัวลดลง การยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะช่วยลดขนาดกองทัพและภาระงบประมาณของภาครัฐลง เนื่องจากรัฐต้องจัดสรรงบประมาณที่ต้องใช้เกือบปีละ 1 หมื่นล้านบาทให้ทหารกองประจำการ การยกเลิกการเกณฑ์ทหารจึงเป็นทางเลือกที่ต้องกระทำ ในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัว ภาษีของประชาชนควรถูกใช้อย่างคุ้มค่า 

 

พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ เพื่อให้ทหารกลายเป็นทหารอาชีพ และเหมาะสมกับโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีในการการป้องกันประเทศมากกว่ากำลังพล และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณกองทัพมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอดังนี้

 

  1. ยกเลิกการเกณฑ์ทหารจากการบังคับ ให้เป็นไปโดยสมัครใจทันที โดยการเปิดกว้างให้การสมัครทหารออนไลน์ทำได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น โดยไม่กำหนดเป้าหมายการรับ เพื่อให้ทหารเป็นทหารมืออาชีพ และปรับลดงบประมาณกลาโหมลง 10% เพื่อนำไปใช้ตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจคนรุ่นใหม่ เพื่อให้งบประมาณที่ใช้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริง

 

  1. แปรค่ายทหารเป็นวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพตามความถนัด เพื่อเพิ่มศักยภาพทหารเกณฑ์ ให้ประเทศสามารถใช้แรงงานกองทัพมาพัฒนาประเทศทดแทนแรงงานในยามสงบอย่างเหมาะสม

 

  1. เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คืนความเป็นธรรมให้ทหารชั้นผู้น้อย ด้วยระบบราชการดิจิทัลเพื่อประชาชน 

 

“วันนี้กองทัพไทยต้องตระหนัก ทหารเกณฑ์ไม่ใช่แรงงานใช้ฟรี ความรักชาติต้องเกิดจากความสมัครใจ การลดขนาดกองทัพ เพิ่มศักยภาพทหารเกณฑ์ เท่ากับคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ดร.ลิณธิภรณ์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising