×

ปมเงินคนจนพ่นพิษ! ครม. ให้ปลัด พม. ออกจากราชการไว้ก่อน รอผลสอบวินัยร้ายแรง

10.04.2018
  • LOADING...

ข้อมูลจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พบความผิดปกติใน 53 จังหวัด เป็นเงินงบประมาณ 107,049,000 บาท และยังจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมในอีก 23 จังหวัดอย่างเข้มข้น

 

ในเวลาต่อมา ป.ป.ท. ได้ส่งข้อมูลรายชื่อข้าราชการพนักงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการแล้วมีทั้งหมด 96 รายชื่อ

 

ล่าสุดวันนี้ กรณีเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งได้ถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม. โดยมีมติให้ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ‘ออกจากราชการไว้ก่อน’ ซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

 

มีรายงานเพิ่มเติมว่ายังมีข้าราชการระดับรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. ถูกสั่งให้ ‘ออกจากราชการไว้ก่อน’ ด้วยรวมทั้งหมด 3 ราย จากนี้ต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการว่าจะสรุปผลกรณีการสอบวินัยร้ายแรงออกมาอย่างไร

 

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. ยังมีมติย้าย นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปดำรงตำแหน่งปลัด พม. โดยโยกสลับกับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไปเป็นเลขาธิการ สศช. ซึ่งขณะนี้ ครม. ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่แต่อย่างใด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising