×

สบน. เปิดตัว ‘พันธบัตรออมทรัพย์’ รุ่นใหม่ สุขใจให้ออม วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท เริ่มขายผ่านแอปเป๋าตัง 7 ธ.ค. นี้

24.11.2022
  • LOADING...
พันธบัตรออมทรัพย์

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดตัว ‘พันธบัตรออมทรัพย์’ สุขใจให้ออม วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่น 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.30% ต่อปี, รุ่น 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี, รุ่น 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี เริ่มขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่ 7 ธันวาคม และผ่านธนาคารวันที่ 13 ธันวาคมนี้

 

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ‘สุขใจให้ออม’ วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท โดยภายใต้วงเงินดังกล่าว แบ่งเป็น

 

  1. ‘รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม.’ วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป 

 

โดยผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท – 20 ล้านบาท จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7-20 ธันวาคม 2565 

 

โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเตรียมซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

  1. ‘รุ่นสุขใจให้ออม’ วงเงินรวม 4.5 หมื่นล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 

ช่วงที่ 1 เปิดให้ประชาชนจองซื้อพันธบัตร (13-14 ธันวาคม 2565) วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking, Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วมีสิทธิ์การซื้อเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จากทั้ง SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย การเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th  

 

รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปเป๋าตัง ที่แท็บพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อหรือผิดเงื่อนไขการจำหน่าย ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และคืนเงินจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรภายหลังโดยเร็วต่อไป)

 

ช่วงที่ 2 เปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (19-20 ธันวาคม 2565) วงเงิน 5 พันล้านบาท จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง 

 

ทั้งนี้ วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการจำหน่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายผ่านช่องทางวอลเล็ต สบม. ได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 และการจำหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising