×

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.50 บาท/เดือน ต้อนรับเปิดเทอม ช่วยแบ่งเบาภาระโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2021
  • LOADING...
โรงรับจำนำ

วันนี้ (8 พฤษภาคม) วัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ต้องดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมอบนโยบายให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครได้จัดสรรวงเงิน 1,500 ล้านบาท รองรับการจํานําในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากประชาชน ผู้ปกครอง ต้องเตรียมเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน การศึกษาให้กับบุตรหลาน จึงได้จัดโปรโมชันต้อนรับเปิดเทอมสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง โดยคิดดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จนถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนั้น ถ้ามีสินทรัพย์ก็สามารถนํามาจํานําได้ทันทีไม่ต้องเช็กเครดิตบูโร 

 

ทั้งนี้หากเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีเอกสารบัตรประจําตัวนักเรียน-นักศึกษา หรือใบรับรองจากสถาบันการศึกษา และต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปถึงเข้ามาใช้บริการด้วยตนเองได้ 

 

ส่วนผู้ปกครองที่ต้องการได้ดอกเบี้ยพิเศษ จะต้องนําสูติบัตร หรือสําเนาใบเกิดของบุตรหลานมาแสดง กรณีที่เป็นพ่อ แม่ แต่ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ ต้องนําเอกสาร เช่น สมุดจดบันทึกประจําตัวนักเรียน เพื่อแสดงฐานะการเป็นผู้ปกครอง

 

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และทําให้ทรัพย์หลุดจํานําลดน้อยลง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครได้ขยายระยะเวลาตั๋วรับจํานําให้กับลูกหนี้ จากเดิมกําหนดระยะเวลาการรับจํานําไว้ที่ 4 เดือน 30 วันต้องมาไถ่ถอนทรัพย์คืน หากไม่มาไถ่ถอนทรัพย์จะหลุดเป็นของโรงรับจํานํา สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจึงได้ขยายเวลาของตั๋วรับจํานําเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสมาไถ่ถอนทรัพย์คืนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยตั๋วรับจํานําตั้งแต่วันที่ 11-31 กรกฎาคม 2563, วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563, วันที่ 1-30 กันยายน 2563, วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563, วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1-20 ธันวาคม 2563 ให้สามารถทําธุรกรรมได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กรณีที่ประชาชนมีตั๋วรับจํานําของสถานธนานุบาลตามวันที่ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้สิทธิ์

 

นอกจากนี้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครยังปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อยและประชาชนทั่วไปให้มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ 

 

  1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิด อัตราดอกเบี้ย 0.25 บาทต่อเดือน (โดยจํากัดวงเงินรับจํานําไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 คน และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง) 

 

  1. เงินต้น 5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน 

 

  1. เงินต้นเกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ย 1.25 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จนถึงเดือนกันยาน 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2158 0042-4 และ www.pawnshop.bangkok.go.th หรือ Facebook: pawnshopbangkok

 

ทั้งนี้จากข้อมูลของสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ตัวเลขการจํานําในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม มีมูลค่า 1,370 ล้านบาท ซึ่งเฉพาะเดือนเมษายน อยู่ที่ 426 ล้านบาท โดยแนวโน้มการนําทรัพย์มาจํานำอยู่ในทิศทางขาขึ้น หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้พ่อค้า-แม่ค้า และประชาชาชนทั่วไปที่ขาดสภาพคล่องนําทรัพย์มาวางไว้ที่โรงรับจํานําเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือเพื่อลงทุนในการค้าขายเป็นจํานวนมาก สําหรับทรัพย์ที่มาจํานําสูงสุดส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณ สัดส่วน 84% รองลงมาเป็นอัญมณี เพชร พลอย 10% ที่เหลือก็จะเป็นกรอบพระ นาค และทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง นอกจากนี้ยังมีทรัพย์จํานําประเภทหม้อก๋วยเตี๋ยว หม้ออะลูมิเนียม ถาดอะลูมิเนียม และครก อีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising