×

ชาวปัตตานีรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะที่จุฬาราชมนตรีชี้การฉีดวัคซีนเป็นภาระความรับผิดชอบ

07.06.2021
  • LOADING...
ชาวปัตตานีรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้ (7 มิถุนายน) บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีมีจุดให้บริการฉีดวัคซีนหลากหลายจุด เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่หลากหลายวัยและอาชีพทยอยเดินทางเข้ามายังจุดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เปิดบริการช่วง 09.00 น. ซึ่งจุดบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 1,000 รายต่อวัน โดยเบื้องต้นช่วงเช้าที่จุดบริการนี้สามารถฉีดได้แล้ว 600 ราย

 

ก่อนหน้านี้สำนักจุฬาราชมนตรี ผู้นำองค์กรกิจกรรมอิสลามในประเทศไทย ได้ออกคำวินิจฉัย โดยระบุว่าการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็นตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของสังคม ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องมีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป

 

ชาวปัตตานีรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชาวปัตตานีรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชาวปัตตานีรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชาวปัตตานีรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชาวปัตตานีรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising