×

สมเด็จพระสังฆราชดำริตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 เมษายน) เวลา 14.00 น. เทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงทาน ที่จัดตั้งขึ้นในวัดต่างๆ ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำจำนวน 2 วัด 

 

โดยเทวัญและคณะ เดินทางไปยังศูนย์วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยการสนองงานของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับ โรงพยาบาลนครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (โรงทาน) ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในวัด รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อพระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม โทร. 08 9487 7391

 

จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระราชพรหมาภรณ์ ผจล. วัดยานนาวา พระราชวชิโรดม รก. เจ้าคณะเขตสาทร พร้อมด้วย สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม สำนักงานเขตสาทร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (แก้วสีบุญเรือง) ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (โรงทาน) มอบอาหารแก่ประชาชนผู้ยากลำบาก โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อ พระมงคลวชิรากร ผจล. วัดยานนาวา พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผจล. วัดยานนาวา ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา โทร. 0 2672 3216 

 

เทวัญกล่าวว่า พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อโดยตรงที่ได้ที่ศูนย์ฯ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories