×

พัชรวาทกล่าวถ้อยแถลงบนเวที COP28 ปักหมุดลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2030 แสดงความจริงใจแก้ปัญหา เร่งผลักดันกฎหมายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย THE STANDARD TEAM
10.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (10 ธันวาคม) พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 (COP28) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับผู้นำจากนานาประเทศ 

 

พล.ต.อ. พัชรวาท กล่าวว่า ไทยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมาย โดยจะมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2030 

 

นอกจากนั้น ประเทศไทยได้แสดงความจริงใจในการเร่งผลักดันพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ให้ออกมาเป็นหลักในการทำงานของประเทศโดยเร็วที่สุด 

 

พล.ต.อ. พัชรวาท ยังกล่าวสนับสนุนการระดมเงินแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ภายในปี 2025 ที่จะดำเนินการโดยประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อนำมาเป็นแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง และรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศกำลังพัฒนา    

 

ดังนั้นประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงคาดหวังที่จะได้เห็นความชัดเจนของกองทุนสำหรับการสูญเสียและความเสียหายนี้ในการประชุม COP28 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันในระดับโลกจะนำไปสู่เส้นทางการลดอุณหภูมิโลก 1.5 องศาเซลเซียส ตามเป้าหมายของความตกลงปารีสให้สำเร็จ

 

“ขอย้ำเตือนว่า ทุกประเทศต้องร่วมมือกันให้เต็มที่ เพราะโลกกำลังส่งสัญญาณแล้วว่าอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงมือทำ เพื่อให้ลูกหลานมีโลกอาศัยอยู่ต่อไป” พล.ต.อ. พัชรวาทกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising