×

ปานปรีย์เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชมบทบาทนักลงทุนไทยส่งเสริมพลังงานทางเลือกในอินเดีย

26.02.2024
  • LOADING...

ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Avaada ที่เมืองพิฆเนร์ รัฐราชสถาน ในโอกาสเยือนอินเดียเพื่อร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 10 

 

รองนายกฯ รับฟังการบรรยายสรุปจากคณะผู้บริหารบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Avaada และชื่นชมบทบาทของภาคเอกชนไทยในการส่งเสริมให้อินเดียมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับการลงทุนเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีอินเดีย ที่มุ่งหวังให้อินเดียสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เป็นจำนวน 500 กิกะวัตต์ภายในปี 2030

 

โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Avaada เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นการลงทุนของไทยที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียในปัจจุบัน สามารถผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าให้กับหลายรัฐในอินเดีย ได้แก่ หรยาณา และมหาราษฏระ รวมถึงรัฐที่อยู่ห่างออกไป เช่น เตลังคานา และทมิฬนาฑู

 

 

อ้างอิง:

  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising