×

ปรบมือก้องสภา ‘ผู้แทนราษฎร’ ผ่าน กฎหมาย สมรสเท่าเทียม

โดย THE STANDARD TEAM
27.03.2024
  • LOADING...
สภา ผ่าน กฎหมาย สมรสเท่าเทียม

วันนี้ (27 มีนาคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ในวาระ 2 รายมาตรา ทั้งสิ้น 68 มาตรา โดยใช้เวลาในการพิจารณาราว 5 ชั่วโมง

 

ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก 400 เสียง ต่อ 10 เสียง ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นวุฒิสภาต่อไป 

 

ทั้งนี้ พบว่า สส. ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ขอใช้เอกสิทธิ์ไม่ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวขัดต่อหลักศาสนา

 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising