×

สภาล่ม หลังมีนับองค์ประชุมเหลือเพียง 183 คน ส.ส. โวยไม่ควรนัดประชุมวันศุกร์ ต้องรีบกลับบ้าน-ลงพื้นที่

โดย THE STANDARD TEAM
04.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (4 พฤศจิกายน) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว  

 

โดย อภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ดำเนินการศึกษาโดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ จัดทำแนวทาง และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ด้าน ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า สำหรับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น พบว่า ตามที่ประกาศปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยาในฉบับแรกนั้น ได้ประกาศถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ควรปล่อยให้เกิดการฟื้นฟูเยียวยาตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่งในช่วงฤดูมรสุม หรือการประกาศปิดทำการประมงในบางฤดูกาล นอกจากนี้ทางคณะกรรมาธิการฯ ยังได้ลงพื้นที่ และพบการแก้ไขปัญหาการพังทลายของเนินทรายหน้าชายหาดด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ชายหาด โดยคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงทางอุทยานเองได้ฝากรั้วไม้รอบบริเวณทิศทางของอ่าว เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มเสถียรภาพให้กับชายหาดอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ตั้งข้อสังเกต โดยให้มีการประกาศหรือดัชนีชี้วัดล่วงหน้าที่มีความครอบคลุม ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้สามารถวางแผนได้อย่างบูรณาการและลดผลกระทบอื่นๆ ที่จะตามมาภายหลัง

 

ด้าน ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งรับฟังความเห็นของประชาชน และขอชื่นชมทางคณะกรรมาธิการฯ ที่ได้เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ท้ายที่สุด ส.ส. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันหารือถึงข้อเท็จจริงและร่วมกันตัดสินใจในการกำหนดประกาศการเปิด-ปิดอุทยานฯ เพื่อลดผลกระทบระบบเศรษฐกิจและระบบการท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป โดย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส. จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้เสนอขอให้ที่ประชุมมีการลงมติในรายงานฉบับดังกล่าว

 

ขณะที่ ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดและมีเทศกาลสำคัญ อีกทั้งเป็นช่วงปลายสมัย ซึ่งนายกฯ ก็ทำท่าว่าจะยุบสภาหรือไม่ ส.ส. ทุกคนก็อยากกลับพื้นที่ แต่พรรคเพื่อไทยได้รับการกำชับจากหัวหน้าพรรคและประธานวิปฝ่ายค้านให้อยู่ประชุม แต่ส่วนตัวเห็นว่าคุณภาพการประชุมในวันศุกร์ไม่มี เพราะ ส.ส. กังวล เมื่อตกบ่ายก็อยากจะกลับ โดยเฉพาะตอนนี้ยังไม่ชัดว่า 24 ธันวาคมนี้ นายกฯ จะยุบสภาหรือไม่ จึงขอเรียกร้องว่าไม่ควรนัดประชุมในวันศุกร์ ขอให้ประชุมเพียงวันพุธและพฤหัสบดีเท่านั้น

 

ทำให้ สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ต้องขอนับองค์ประชุมก่อนการลงมติ ซึ่งผลปรากฏว่ามี ส.ส. แสดงตนเพียง 183 คน ไม่ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงสั่งปิดประชุม

 

ทั้งนี้ ช่วงท้ายการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีเสียง ส.ส. รายหนึ่งหลุดว่า “นัดประชุมวันศุกร์ เครื่องบินก็เต็ม กลับก็ยาก” อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ากรณีที่ประชุมสภาองค์ประชุมไม่ครบ เนื่องจาก ส.ส. ต้องกลับต่างจังหวัดไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เนื่องจากทุกวันศุกร์ซึ่งไม่ใช่วันประชุมสภา ประกอบกับเป็นช่วงงานบุญกฐินที่ ส.ส. จะต้องเข้าร่วมงาน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising