×

รัฐสภาลงมติถอนร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ให้ กมธ. กลับไปพิจารณาอีกครั้ง หลังแก้สูตรคำนวณ ส.ส. กระทบมาตราอื่นจนไม่สามารถถกต่อได้

โดย THE STANDARD TEAM
26.07.2022
  • LOADING...
สูตรคำนวณ ส.ส.

วันนี้ (26 กรกฎาคม) การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หลังจาก ชวน หลีกภัย ประธานการประชุมสั่งพักการประชุม เพื่อให้กรรมาธิการฯ ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 23 ว่าด้วยสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ซึ่งมีการแก้ไขตามการสงวนคำแปรญัตติของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ที่ให้ใช้สูตรหาร 500 ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขมาตราอื่น สอดคล้องกับมติของที่ประชุมรัฐสภา

 

ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ และสมาชิกถกเถียงถึงประเด็นปัญหาของการลงมติในมาตราที่ 23 ส่งผลกระทบต่อมาตราที่เหลือ จนไม่สามารถพิจารณาต่อในมาตราอื่นได้ ทำให้ สาธิต ปิตุเตชะ ประธานกรรมาธิการฯ ลุกขึ้นชี้แจงโดยยืนยันว่ากรรมาธิการฯ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และลงมติเสียงข้างมากของมาตรา 23 โดยใช้สูตรหาร 100 แต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา กลับมามีมติตามกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อยคือให้หาร 500 

 

“ผมพยายามยืนยันมาตลอดว่า การทำเช่นนี้เป็นการก้าวก่ายกรรมาธิการฯ หรือไม่ และมองว่าปัญหาจะตามมาแน่นอน ซึ่งก็เกิดขึ้นจริง ดังนั้น รัฐสภาต้องรับผิดชอบ เพราะเคยเตือนไปแล้วว่าขอให้คิดให้รอบคอบก่อนลงมติ ซึ่งตลอดช่วงเช้าถกเถียงกันมาพอสมควร และมองว่ามาตรา 24 แม้ไม่แก้ไข แต่เมื่อกลับมติในมาตรา 23 ย่อมมีผลกระทบกับมาตราที่เหลือ” สาธิตกล่าว

 

สาธิตระบุต่อไปว่า มี 2 ทางออก คือแนวทางให้กรรมาธิการฯ ขอถอนร่างออกไปก่อน เพื่อนำไปแก้ไขให้สอดคล้องแล้วนำกลับมาใหม่ โดยพิจารณาต่อในมาตราที่เหลือ หรือจะเดินหน้าพิจารณาลงมติต่อไป

 

ต่อมาสาธิตได้เสนอถอนร่างออกไปก่อน และที่ประชุมรัฐสภามีมติให้ถอนร่างด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 476 ต่อ 25 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง ไม่ลงคะแนน 9 เสียง และเมื่อกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จให้นำกลับมาให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาในมาตราที่เหลือต่อ

 

โดยสาธิตแจ้งต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าจะมีการนัดประชุมกรรมาธิการฯ ค่ำนี้ เพื่อให้เสร็จและเสนอในวันพรุ่งนี้ (27 กรกฎาคม) แต่กรรมาธิการฯ เห็นว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ ควรนำมาพิจารณาต่อในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคมนี้ ก่อนนำเข้าสู่การประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising