×

มติเสียงข้างมากที่ประชุมรัฐสภา เห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 83 ใช้บัตรเลือกตั้งส.ส. 2 ใบ

25.08.2021
  • LOADING...
constitutional amendment

วันนี้ (25 สิงหาคม) ที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งมี ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้เข้าสู่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) กรรมาธิการ (กมธ.) ได้ใช้สิทธิชี้แจงประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาตั้งคำถาม โดย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่ากระบวนการแก้ไขชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา หวังว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบหลังปรับร่างแก้ไขเหลือ 4 มาตรา 

 

ด้าน เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องให้กลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้นไม่ใช่ปัญหาปากท้องของประชาชน ไม่เห็นด้วยกับญัตติเพราะเป็นการแสวงหาอำนาจ 

 

ขณะที่ ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน พรรคเพื่อไทย ฐานะ กมธ. เสียงข้างมาก เสนออภิปรายว่าการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบไม่เป็นการจำกัดสิทธิต่อการลงคะแนนเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ระบบเลือกตั้ง ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยจำนวนผู้ลงมติ 638 มีเสียงข้างมาก 476 เสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ. ต่อ 70 เสียง และงดออกเสียง 91 เสียง ไม่ลงคะแนนอีก 1 เสียง

 

สำหรับมาตรา 83 เนื้อหาเดิมคือ ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 150 คน และให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ

 

สำหรับการแก้ไขใหม่ คือการกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คน และให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising