×

จับตารัฐสภาเริ่มลงมติ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ วาระ 1 ต้องมี ส.ว. เห็นชอบ 84 คน

โดย THE STANDARD TEAM
07.09.2022
  • LOADING...

วันนี้ (7 กันยายน) รัฐสภาเริ่มลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 4 ร่าง ในวาระที่ 1 หลังจากใช้เวลาในการพิจารณาตั้งแต่วานนี้ (6 กันยายน) โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนแบบขานชื่อรายบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภาอยู่ 727 คน

 

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ประกอบด้วย

 

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลและชุมชน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ

 

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. เพิ่มมาตรา 25 (5) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 เพิ่มมาตรา 29/1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34, 44, 45, 47 และ 48 เกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ

 

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 (1) และมาตรา 170 (2)) แก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

 

4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272 ซึ่งเป็นการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี โดยมี รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 64,151 คน เป็นผู้เสนอ 

 

โดยเงื่อนไขการลงมติในวาระแรก คือ ขั้นรับหลักการ ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกของสองสภา โดยในจำนวนนี้ต้องได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน ส.ว. ทั้งหมด คือ 84 คน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising