×

ชวน ยืนยันรัฐสภาสามารถเดินหน้าแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ พร้อมเปิดประชุม 17-18 มีนาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
12.03.2021
  • LOADING...
parliament-can-move-forward-to-amend-the-constitution

วันนี้ (12 มีนาคม) ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรอบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ให้รัฐสภามีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ต้องมีการประชามติก่อน โดยทางทีมกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาศึกษาแล้ว จึงได้ข้อสรุปว่าในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้ รัฐสภายังคงดำเนินการประชุมได้เช่นเดิม เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ และได้บรรจุระเบียบวาระในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระการประชุมแล้ว โดยรัฐสภาก็ต้องยึดหลักปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ส่วนกระบวนการต่างๆ ที่จะตามมาภายหลังการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะเป็นเช่นไร ก็ต้องขึ้นอยู่ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

 

นอกจากนี้ ชวนยังกล่าวว่าไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาพิจารณาโหวตในวาระ 3 แล้วเสร็จจะดำเนินการอย่างไร จึงขอให้ผ่านกระบวนการโหวตก่อน  และหากมีสมาชิกบางท่านจะโหวตลงมติไม่เห็นชอบก็ไม่มีปัญหา ซึ่งถือเป็นดุลยพินิจของสมาชิกเองว่าจะโหวตคว่ำร่าง หรือโหวตเห็นชอบในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 

อย่างไรก็ตาม หากร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 อาจจะมีบุคคลไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นั้น ก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ โดยไม่สามารถที่จะห้ามผู้ใดได้ 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising