×

กทม. เดินหน้านโยบายสวน 15 นาที เปิดสวนสาธารณะย่านบางขุนเทียนเพิ่ม ตอบสนองชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4

โดย THE STANDARD TEAM
05.11.2022
  • LOADING...
สวนสาธารณะ

วันนี้ (5 พฤศจิกายน) จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย เปิดสวน 15 นาที (Pocket Park) บริเวณชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4 เยี่ยมชมสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ และตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยท่าน้ำในสวนสาธารณะ

 

“สวน 15 นาที เป็นนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง การจะปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน อีกทั้งความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกภาคส่วน ซึ่งสวนแห่งนี้สามารถจัดทำจนสำเร็จได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน แต่สิ่งสำคัญคือการบำรุงรักษาและดูแลต้นไม้ สนามหญ้า หากทางชุมชนช่วยกันดูแลร่วมกับสำนักงานเขต ความร่มรื่นสวยงามก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นไปตามความตั้งใจของชุมชนและกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง” จักกพันธุ์กล่าว

 

สำหรับสวน 15 นาที (Pocket Park) บริเวณชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4 เป็นที่ดินสาธารณะ พื้นที่ 1 งาน 50 ตารางวา ด้านหน้ากว้าง 16 เมตร ลึก 40 เมตร เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4 และสำนักงานเขตบางขุนเทียน ในการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นกำแพงกรองฝุ่น

 

โดยจัดทำสวน 15 นาที ในรูปแบบสวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โดยดำเนินการรักษาต้นไม้ยืนต้นเดิมไว้ ปรับปรุงเพิ่มเติมไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่จะคงสภาพเดิมไว้ พร้อมปลูกไม้พุ่มที่มีความแข็งแรง กิ่งก้านเหนียวไม่หักง่ายหรือมีใบละเอียด เช่น ไทรเกาหลี เข็ม หมากเหลือง จั๋ง ยี่โถ จัดทำทางเดินโดยรอบและภายในสวน โดยใช้กากยางปูและเทแอสฟัลต์ จัดหาม้านั่งสนามภายในบริเวณสวน เพิ่มไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยประสานชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ขอสนับสนุนไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จากภาคเอกชนเพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในสวน ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ร่วมพิธีเปิดสวน 15 นาที (Pocket Park) พร้อมทั้งปลูกต้นแก้วมุกดาภายในสวนดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตบางขุนเทียน และชาวชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising