×

หน้ากากเสือดำรวมตัว

โดย
13.02.2018
  • LOADING...

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม ‘สัตว์ทุ่งใหญ่ต้องไม่ตายฟรี’ บริเวณสนามกีฬาจุฬาฯ เพื่อเป็นพื้นที่ให้นิสิตจุฬาฯ และผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นกับประเด็นเรื่องเสือดำที่ถูกล่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยมีการเปิดวงสนทนา พร้อมทั้งสวมหน้ากากเสือดำ เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เสือดำเป็นสัญลักษณ์รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการร่วมจุดเทียนไว้อาลัยให้แก่เสือดำ อันเป็นสัญลักษณ์ถึงการล่าสัตว์ผิดกฎหมาย

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising