×

พลังประชารัฐ ยื่นญัตติด่วนปลด ‘เสรีพิศุทธ์’ หลุด กมธ.ป.ป.ช. บอก นับวันยิ่งลุแก่อำนาจ

โดย THE STANDARD TEAM
16.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (16 มกราคม) ที่รัฐสภา ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, สิระ เจนจาคะ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ และ สุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส. ภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกันแถลงเพื่อยื่นญัตติด่วนเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยพ้นจากตำแหน่งกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี ส.ส. รับรองในญัตตินี้จำนวน 52 คน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 108 (5)

 

ไพบูลย์ กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องมีการยื่นญัตตินี้ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมากจำนวน 8 คน จากทั้งหมด 15 คน ได้มีมติโดยการขานชื่อเพื่อยืนยันว่าต้องการให้ยุติการตรวจสอบในเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมาธิการฯ ที่จะตรวจสอบได้ เมื่อคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีมติแล้ว

 

ปรากฏว่า พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ กลับละเลยมติเสียงข้างมาก โดยไปอ้างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ไม่ถูกต้อง พร้อมกับอ้างอำนาจความเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อไม่ถือตามมติเสียงข้างมาก เป็นผลให้กรรมาธิการเสียงข้างมากจะต้องดำเนินการกับ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ในสภาฯ ด้วยการเสนอญัตติฉบับนี้  

 

“พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ได้อาศัยสถานะความเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ทำการตรวจสอบการถวายสัตย์ของนายกฯ และคณะรัฐมนตรี ทั้งที่เรื่องดังกล่าวอยู่ในเขตพระราชอำนาจ การกระทำของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ จึงเป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ จึงไม่สมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธาน และกรรมาธิการต่อไป เพราะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจตรวจสอบ ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้วินิจฉัยตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 32/2562 จึงขอเสนอญัตติด่วนเพื่อให้สภาฯ พิจารณาดำเนินการ และมีมติให้ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ พ้นจากการเป็นกรรมาธิการฯ ต่อไป ผมเป็นนักกฎหมายผ่านเรื่องต่างๆ มามากมาย ถ้าท่านยังไม่หยุด จะเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่างคาดไม่ถึง” ไพบูลย์ กล่าว 

 

ด้าน สิระ กล่าวว่า ส่วนตัวอยู่ในเหตุการณ์ระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม ซึ่งยืนยันได้ว่า พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมสภาฯ ชัดเจน หาก พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ยังอยู่ในตำแหน่งต่อไป ตนเองจะดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีอีกหลายคดี สำหรับการที่ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ จะยื่นฟ้อง ส.ส. ที่ลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น เห็นว่าเมื่อ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ มองว่าการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ก็ไม่ควรรับเงินเดือนแต่อย่างใด

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising