×
317690

ธรรมนัส โต้ข่าวลือเดินหน้าหมอนยางพาราประชารัฐ ระบุอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
04.01.2020
  • LOADING...
หมอนยางพาราประชารัฐ

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่า เตรียมของบกลาง 18,000 ล้านบาท จัดทำโครงการหมอนยางพาราประชารัฐ โดยรับซื้อน้ำยาง 150,000 ตันจากสถาบันเกษตรกรมาผลิตหมอน 30 ล้านใบ เพื่อแจกแก่ประชาชน และให้หน่วยราชการนำไปใช้ เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี ซึ่งปีนี้จะเริ่มผลิต 3,000,000 ใบ ใช้งบกลาง 4,000 ล้านบาท แจกชุดแรกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ 

 

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างมอบหมายคณะทำงานหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกระทรวงต่างๆ ซื้อยางพารามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น จากปัจจุบันราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 40-42 บาทต่อกิโลกรัม โดยพรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้ว่า จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 65 บาท

 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายคณะทำงานศึกษาการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะทำโครงการใด และใช้งบประมาณเท่าไร เนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งเชิญผู้แทนสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางมาให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ หากวิธีการใดไม่เหมาะสมจะไม่ปฏิบัติอย่างเด็ดขาด เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งเกษตรกรและประชาชน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories