×

P-Move จี้รัฐบาลแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

โดย
30.03.2018
  • LOADING...

กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) รวมตัวบริเวณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ก.พ.ร. ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามทวงถามการแก้ไขปัญหา  หลังประสบความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งนโยบายที่ภาคประชาชนได้เสนอไว้เป็นกลไกในการแก้ปัญหา

 

เช่น นโยบายการจัดการทรัพยากรที่ดินโดยชุมชน, นโยบายธนาคารที่ดิน, นโยบายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม พร้อมกับยื่นหนังสือต่อตัวแทนรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ เพื่อส่งถึงนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณามีคำสั่งเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเจรจากับตัวแทน P-Move เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ไม่เป็นธรรมจากรัฐในห้วงเวลา 4 ปี กับการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. ที่ประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินไม่คืบหน้า ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหน่วง ทั้งถูกไล่รื้อ จับกุม ถูกดำเนินคดี และถูกกำจัดสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้อง

 

หากรัฐบาลยังคงเพิกเฉย P-Move จะรวมตัวครั้งใหญ่มายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าพบกับหัวหน้าคณะ คสช. ภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising