×

P-Move ยื่น 12 ข้อเสนอถึงประวิตร วอนรัฐแก้ปัญหา-ยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ที่เคลื่อนไหว

โดย THE STANDARD TEAM
20.01.2022
  • LOADING...
P-Move

วันนี้ (20 มกราคม) กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P-Move ได้เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเสนอถึง พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหา โดยมีกำลังตำรวจคอยดูแลความสงบโดยรอบ ซึ่งในวันนี้มี มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนมารับหนังสือของกลุ่ม

 

ในวันนี้ทางกลุ่มได้ยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด 12 ข้อ เช่น ให้ยืนยันในการยกระดับการจัดการทรัพยากรที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และให้เร่งออกพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมคดีความที่เกี่ยวกับปัญหาไม้และที่ดินอันเกิดจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ในระหว่างรอการออกกฎหมายดังกล่าว ขอให้ยุติการดำเนินคดีชาวบ้าน และเยียวยาประชาชนให้ได้รับความธรรม และให้กลับไปทำกินในที่ดินเดิมของตนเองได้

 

นอกจากนี้ยังขอให้นายกรัฐมนตรี ให้คำรับรอง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ…..เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองและปกป้องวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

 

ทั้งนี้ ทางกลุ่มยังได้กล่าวถึงกรณีชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยในทุกด้าน ตลอดจนให้ยุติกระบวนการทางคดีของชาวบ้าน 28 คน ชาวบ้านเยาวชน 2 คน และสมาชิกภาคีเซฟบางกลอย 10 คน

 

P-Move P-Move P-Move P-Move P-Move P-Move P-Move P-Move P-Move P-Move

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising