×

‘ORI’ กระโดดร่วมตลาดกัญชง ส่งบริษัทลูกเข้าถือหุ้นใน ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี 25% ลุยธุรกิจนำเข้า-ผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง

19.11.2021
  • LOADING...
กัญชง

พีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีอนุมัติให้ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 93.74% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (THAI LEAF) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง คิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ THAI LEAF 

 

ทั้งนี้ ออริจิ้น เฮลท์แคร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการของ THAI LEAF เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจสอบกิจการเป็นที่น่าพอใจ และมีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ THAI LEAF เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 

 

ก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้แสดงความสนใจและลงทุนในธุรกิจกัญชงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี เช่น บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หรือ ROJNA ซึ่งร่วมลงทุนกับบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด ด้วยการเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ จำนวนหุ้น 255,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 51% ในระยะแรก และมีแผนเพิ่มทุนระยะที่ 2 ในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญและการเติบโตของธุรกิจกัญชงแบบครบวงจรที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

 

รวมถึง บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ JCK และ บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ หรือ JCKH ที่มีข้อตกลงร่วมกันในการร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง ภายหลังรัฐบาลประกาศให้กัญชาและกัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติด

 

และ บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น หรือ BC ซึ่งส่ง บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด บริษัทในกลุ่มของ BC ร่วมลงนาม (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (RMUTL) เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ปลูก แปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ และนำไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพในอนาคต 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising