×

ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล มองกรอบเวลาไม่เกิน 17 กุมภาพันธ์นี้

โดย THE STANDARD TEAM
15.01.2021
  • LOADING...
ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล มองกรอบเวลาไม่เกิน 17 กุมภาพันธ์นี้

วันนี้ (15 มกราคม) พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย, วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ร่วมแถลงข่าวกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

 

ประเสริฐ กล่าวว่า การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็นการยื่นอภิปรายรัฐมนตรีแบบเป็นรายบุคคล โดยจะทำการยื่นญัตติในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา ส่วนตัวมั่นใจว่าหลังยื่นญัตติฯ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการตรวจสอบไม่เกิน 7 วัน และจะส่งญัตตินี้ไปให้กับรัฐบาล และรัฐบาลจะต้องส่งกลับมาภายใน 15 วัน ส่วนระยะเวลาในการอภิปรายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลการอภิปรายที่อิงตามระเบียบและข้อบังคับ หากรัฐบาลดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด การอภิปรายจะอยู่ไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีคนใดและประเด็นใดบ้าง

 

ขณะที่วันมูหะมัดนอร์กล่าวถึงกฎระเบียบในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำการตรวจสอบรายชื่อไม่เกิน 7 วัน ซึ่งตนมองว่า 2-3 วันก็น่าจะแล้วเสร็จ หากรายชื่อครบจะสามารถบรรจุญัตตินี้ได้ทันที และประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องหารือกับรัฐบาลว่ามีความพร้อมเมื่อไร โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน จึงไม่สามารถอ้างได้ว่าสภาฯ มีญัตติค้างอยู่จำนวนมาก เนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นญัตติด่วน เมื่อบรรจุแล้วต้องเป็นญัตติแรกที่ต้องเร่งดำเนินการ และไม่ควรเกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ โดยจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการอภิปราย แต่นับจากการที่ฝ่ายค้านอภิปรายรัฐมนตรีทุกคนแล้วเสร็จ ถึงจะปิดญัตติ และลงคะแนนในวันถัดไป

 

สำหรับประเด็น มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ จะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจกับฝ่ายค้านด้วยหรือไม่นั้น พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า หากมงคลกิตติ์จะขอร่วมอภิปรายกับฝ่ายค้านจะต้องตกลงกันอีกครั้ง แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมให้โอกาสเสมอ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising