×

พรรคฝ่ายค้านผนึกกำลังเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ยื่นความเห็นต่อศาล 7 หน้า ยืนยันรัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้

โดย THE STANDARD TEAM
03.03.2021
  • LOADING...
พรรคฝ่ายค้านผนึกกำลังเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ยื่นความเห็นต่อศาล 7 หน้า ยืนยันรัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้

วันนี้ (3 มีนาคม) ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ, นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชน, ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล, ธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาชาติ, นภาพร เพ็ชร์จินดา พรรคเสรีรวมไทย เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอส่งบันทึกถ้อยคำและความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในคดีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

 

โดยประเสริฐกล่าวว่า ทางพรรคฝ่ายค้านเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีการขอความเห็นจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จำนวน 4 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย จึงได้ขอส่งบันทึกถ้อยคำเป็นข้อมูลต่อศาลรัฐธรรมนูญรวม 7 หน้า เพื่อยืนยันว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 156 (15) บัญญัติไว้ชัดเจนว่ารัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม คิดว่าการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะทันต่อการที่สภาจะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ในช่วงวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 

 

ประเสริฐกล่าวว่า ฝ่ายค้านยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าหากการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ไม่สามารถเป็นไปได้จะทำอย่างไร เพราะฝ่ายค้านคาดหวังไว้ว่างรัฐสภาน่าจะผ่านวาระ 3 ได้ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญ ประชาชนเรียกร้อง รัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนควรจะเห็นด้วยกับการผ่านวาระ 3

 

ด้านชัยธวัชกล่าวว่า ฝ่ายค้านเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ควรมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ใช่ปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนว่ารัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราได้ โดยมีข้อจำกัดเพียงห้ามแก้ไขแล้วไปกระทบต่อระบอบการปกครองและรูปแบบของรัฐมิได้ ดังนั้นการแก้ไขโดยให้มี สสร. จึงอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ กระบวนการก็ยังอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนด จึงได้ให้ความเห็นในบันทึกที่ส่งศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ การเสนอแก้ไขในลักษณะที่กระทำอยู่สามารถทำได้ และเป็นอำนาจของรัฐสภา ซึ่งในอดีตเคยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2534 ก็มีการทำในลักษณะนี้ จนนำไปสู่การตั้ง สสร. และมีรัฐธรรมนูญ 2540 จึงยืนยันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านว่ารัฐสภามีอำนาจ ไม่เห็นว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising