×

เพราะการเตรียมตัวสำคัญที่สุด Open Call CEA Live House เปิดพื้นที่ให้นักดนตรีและนักแสดงฝึกซ้อมแบบฟรีๆ ถึง 31 สิงหาคมนี้

08.07.2020
 • LOADING...

เป็นระยะเวลาร่วม 6 เดือนแล้วที่สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คน รวมไปถึงกลุ่มนักดนตรีและนักแสดงรุ่นใหม่ที่ต้องการเช่าสตูดิโอ หรือ Live House เพื่อใช้ฝึกซ้อมและจัดกิจกรรม แต่กลับมีราคาเช่าที่สูงและมีจำนวนจำกัด

 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดตั้งโครงการ ‘Open Call CEA Live House ซ้อม เล่น เต้น ฟรี’ ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเหล่านักดนตรีและนักแสดงได้ใช้เป็นพื้นที่ฝึกซ้อมการแสดงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC)

 

CEA Live House จะเปิดให้บริการให้บริการทุกวันอังคารถึงอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยในเดือนกรกฎาคมจะเปิดพื้นที่สำหรับกลุ่มศิลปะการแสดง และในเดือนสิงหาคมจะเปิดพื้นที่สำหรับกลุ่มนักดนตรี

 

มีขั้นตอนในการขอใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้

 

 1. ส่งคำขอการใช้พื้นที่ / การเข้าร่วมกิจกรรมมาที่ https://forms.gle/RCMgEF1TSEWSMXR59 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563  
 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิจารณาข้อมูลและตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ
 3. ผู้ได้รับการยืนยันสิทธิ์ ทำการกรอกเอกสารเพื่อการเข้าใช้พื้นที่จริง  
 4. ผู้ใช้บริการมายังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ ก่อนเวลา เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ และทำการใช้พื้นที่ที่ได้จองไว้ และใช้พื้นที่ตามวันและเวลาที่ระบุ  
 5. หลังจากการใช้งานพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะตรวจเช็กความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้ผู้ใช้งานเซ็นรับรองว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

 

สำหรับเงื่อนไขการพิจารณาให้เข้าใช้พื้นที่มีดังต่อไปนี้ 

 

 1. ผู้สมัครเป็นศิลปิน กลุ่มบุคคล นักศึกษา หรือหน่วยงานในอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 
 2. การขออนุมัติใช้พื้นที่ เป็นการขอใช้พื้นที่เพื่อการฝึกซ้อมการแสดงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่การแสดงจริงต่อหน้าผู้ชม 
 3. การอนุมัติกิจกรรมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามตารางการใช้พื้นที่ 
 4. ผู้จัดกิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ 
 5. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปะการแสดงโดยไม่คิดค่าบริการ แต่ไม่รวมถึงค่าปรับในกรณีการเกิดความเสียหายต่อพื้นที่และอุปกรณ์
 6. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้พื้นที่ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเคร่งครัด (เช่น การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยภายในตัวอาคาร)

 

สามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการลงทะเบียนแบบเต็มๆ ได้ทาง https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30410?fbclid=IwAR2RqAu9VUn0OGJ4o8EbsTlIY2qhEozm7KJuAYB8KpfPbfq8Ab7X6DJ_5C8

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising