×

OPEN CALL จาก Be On Cloud การประกวดผลงานศิลป์ผ่านแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ แมนสรวง

29.06.2023
  • LOADING...
แมนสรวง

Be On Cloud เปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศทุกวัยที่มีความสามารถและใจรักในงานศิลปะ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตัวเองอย่างไม่จำกัดเทคนิค ซึ่งผลงานจะต้องมีการเล่าเรื่องราวความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์ แมนสรวง ในการประกวด OPEN CALL: ART OF MAN SUANG และ OPEN CALL: FAN ART เพื่อเตรียมจัดการแสดงผลงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

 

ด้วยความต้องการพื้นที่ในการนำเสนอผลงานศิลปะในทุกแขนงของ Be On Cloud กิจกรรม OPEN CALL จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงแฟนๆ ของนักแสดงและภาพยนตร์เรื่อง แมนสรวง ผ่านกระประชันผลงาน 2 ประเภท ทั้ง ART OF MAN SUANG การประกวดผลงานศิลปะในสาขาทัศนศิลป์หรืองานออกแบบอย่างไม่จำกัดเทคนิค โดยสร้างสรรค์ผ่านแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ แมนสรวง หรือความเป็นไทยในแขนงต่างๆ และประเภท FAN ART ซึ่งเป็นการประกวดผลงานในรูปแบบของดิจิทัลเท่านั้น โดยสร้างสรรค์ผ่านแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ แมนสรวง เช่นเดียวกัน แต่จะต้องมีตัวละครจากภาพยนตร์ แมนสรวง อยู่ในผลงานด้วย

 

 

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกส่วนหนึ่งจะได้สิทธิ์ในการจัดแสดงในแกลเลอรีเป็นเวลา 16 วัน และมีสิทธิ์ในการตั้งราคาและจำหน่ายผลงานผ่านทางแกลเลอรี

 

โดยผลงานอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการผลิตออกมาเป็นผลงานจริงเพื่อจัดแสดงหรือเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าของผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของศิลปะผ่านคอมมูนิตี้ของผู้เห็นคุณค่าของผลงานศิลปะในหลากหลายแขนง ซึ่งผู้ชนะจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Event กับนักแสดงและทีมงานจากภาพยนตร์ แมนสรวง โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆ นี้

 

แมนสรวง ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกจาก Be On Cloud นำแสดงโดย อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, บาส-อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ และ ต๋อง-ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา กับการถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก โลภ โกรธ หลง กิเลส และความลับที่ต้องสืบหาคำตอบไปพร้อมกัน 24 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ 

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของการประกวด OPEN CALL ทั้ง 2 ประเภท รวมถึงภาพยนตร์ แมนสรวง ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Be On Cloud

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising