×

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ณัฏฐพล-คู่สมรส หลังพ้นเก้าอี้ ส.ส. รวมกว่า 2 พันล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
16.09.2021
  • LOADING...
Nataphol Teepsuwan

วันนี้ (16 กันยายน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 พร้อม ทยา ทีปสุวรรณ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 

ณัฏฐพลแจ้งว่าตนเองมีทรัพย์สิน 360,029,336 บาท ได้แก่ เงินสด 550,000 บาท เงินฝาก 1,070,765 บาท เงินลงทุน 211,466 บาท เงินให้กู้ยืม 252,399,312 บาท ที่ดิน 104,465,767 บาท ยานพาหนะ 50,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 738,024 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 544,000 บาท มีหนี้สิน 565,018 บาท

 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 20,530,000 บาท เป็นเงินเดือน 1.6 ล้านบาท เบี้ยประชุม 330,000 บาท ค่าเช่า 2.6 ล้านบาท เงินรับให้จากบุพการี 16 ล้าน มีรายจ่ายรวม 20,343,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่บ้าน 3.9 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 63,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 240,000 บาท เงินบริจาคกับเงินช่วย 6,140,000 บาท

 

ส่วน ทยา ทีปสุวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,447,025,634 บาท ได้แก่ เงินสด 320,000 บาท เงินฝาก 18,555,046 บาท เงินลงทุน 1,230,321,132 บาท เงินให้กู้ยืม 79,419,524 บาท ที่ดิน 1,992,000 บาท ยานพาหนะ 4,119,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 15,775,930 บาท ทรัพย์สินอื่น 96,523,000 บาท มีหนี้สิน 122,003,076 บาท

 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 20,971,800 บาท เป็นเงินปันผลจากหุ้นบริษัท เอสวีเค เอสเตท จำกัด 19,440,000 บาท ค่าบริการ 31,800 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน 1.5 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 25,511,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,780,000 บาท ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่บ้าน 14.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 310,000 บาท เงินบริจาคกับเงินช่วย 341,000 บาท

 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 209,700,762 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,181,885 บาท เงินลงทุน 69,438,000 บาท ที่ดิน 98,560,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 33,416,711 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,104,165 บาท มีหนี้สิน 1,061 บาท 

 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 69.4 ล้านบาท เป็นเงินปันผลจากหุ้นบริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด 38.4 ล้านบาท หุ้นบริษัท เอสวีเค เอสเตท จำกัด 31 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1,860,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต 108,000 บาท ค่าเล่าเรียน 1,752,000 บาท

 

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,016,755,733 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 122,569,157 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising