×

คปภ. เผย ตลาดประกันภัยรายย่อยบูม ยอดขายกว่า 4 ล้านฉบับ เงินสะพัดกว่า 2,000 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
03.03.2018
  • LOADING...

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ ในปี 2560 พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่มีผลบังคับทั้งสิ้น 4,079,144 ฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันรวมกว่า 2.18 พันล้านบาท มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปทั้งสิ้น 1.78 พันล้านบาท

 

โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธรรม์ประกันภัย 200, กรมธรรม์ประกันภัย 100 และกรมธรรม์ประกันภัย 222 ที่จำหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาล รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

 

จากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557-2560 จะเห็นว่ากรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้ทางสำนักงาน คปภ. ยังคงมีแผนจะต่อยอดความสำเร็จของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการด้วยเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับความเสี่ยง รวมถึงต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising