×

นายกฯ นำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย THE STANDARD TEAM
04.06.2022
  • LOADING...
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วานนี้ (3 มิถุนายน) ที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เข้าร่วมในพิธี

 

เริ่มพิธีโดยนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในนามปวงชนชาวไทย ว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกัน ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำพสกนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้

 

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย เดชะพระสยามเทวาธิราช และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ

 

จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าประจำแท่นหน้าเวทีรับมอบโคมเทียน ผู้ร่วมพิธีและประชาชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา จบแล้วนำกล่าวทรงพระเจริญ 3 ครั้ง

 

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising