×

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ขอเฝ้าระวังผลกระทบ

โดย THE STANDARD TEAM
01.03.2022
  • LOADING...
แม่น้ำโขง

วันนี้ (1 มีนาคม) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 4/2565 เรื่อง แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีรายละเอียดระบุว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง ประเทศจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้น 0.66 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำจากเดิม 997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตราการระบายน้ำ 1,463 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขง เนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง จึงขอแจ้งเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-10 มีนาคม 2565 ดังนี้

 

  1. ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดการณ์ในช่วงวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 0.50-0.60 เมตร

 

  1. ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดการณ์ในช่วงวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.40-0.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

 

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising