×

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย (11 มิถุนายน 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
11.06.2021
  • LOADING...
ไทยฉีดวัคซีนไปแล้วกี่คน

ไทยมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก 8.56% ต่อสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ เหลือเวลา 203  วัน กับเป้าหมาย 100 ล้านโดส

 

วันนี้ (11 มิถุนายน) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน รวม 223,315 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 177,353 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 45,962 ราย

 

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 5,667,058 ราย แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 4,143,444 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,523,614 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปี 2564

 

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 ราย

 

ทั้งนี้ หากแบ่งจำนวนการได้รับวัคซีนสะสมจำแนกตามบริษัทผู้ผลิต จะแบ่งเป็น Sinovac 4,478,627 ราย และ AstraZeneca 1,188,431 ราย

 

ไทยฉีดวัคซีนไปแล้วกี่คน

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising