×

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย (8 กรกฎาคม 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
08.07.2021
  • LOADING...
ไทย ฉีดวัคซีนแล้วกี่คน

ไทยมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก 12.83% ต่อสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ เหลือเวลา 176 วัน กับเป้าหมาย 100 ล้านโดส

 

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวัน รวม 291,575 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 248,933 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 42,642 ราย

 

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 11,619,618 ราย แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 8,494,230 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,125,388 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากร ภายในสิ้นปี 2564

 

ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งเป้าหมายใหม่ เตรียมเปิดประเทศภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 50 ล้านคน

 

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 คน

 

ไทย ฉีดวัคซีนแล้วกี่คน

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising