×

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย (4 ตุลาคม 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
04.10.2021
  • LOADING...

ไทยมีผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรก 32.9 ล้านโดส กับ 10 วันสุดท้าย ครบ 120 วัน 50 ล้านโดสเพื่อเปิดประเทศตามคำประกาศของนายกรัฐมนตรี

 

วันนี้ (4 ตุลาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวัน รวม 281,070 โดส แบ่งเป็น

– เข็มที่ 1 จำนวน 83,168 ราย

– เข็มที่ 2 จำนวน 164,888 ราย

– เข็มที่ 3 จำนวน 33,014 ราย

 

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 55,150,481 โดส แบ่งเป็น

– เข็มที่ 1 จำนวน 32,987,918 ราย

– เข็มที่ 2 จำนวน 20,696,791 ราย

– เข็มที่ 3 จำนวน 1,465,772 ราย

 

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากร ภายในสิ้นปี 2564 ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งเป้าหมายใหม่ เตรียมเปิดประเทศภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 50 ล้านคน 

 

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 คน

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising