×

‘กองทุนการออมแห่งชาติ’ เพิ่มช่องทางรับชำระเงินผ่าน ‘เป๋าตัง’ สำหรับสมาชิก มุ่งส่งเสริมการออม สร้างความมั่นคงทางการเงินให้คนไทย

13.02.2023
  • LOADING...
กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จับมือธนาคารกรุงไทย เปิดรับชำระเงินของสมาชิก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินสะสม ส่งเสริมการออม สร้างความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

 

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์) จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เปิดเผยว่า กอช. ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อให้การสนับสนุนคนไทยที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงการออมกับ กอช. ที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย รวดเร็วด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มาประยุกต์ใช้ในการออมเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการเดินทาง

 

โดยการออมเงินผ่านสมาร์ทโฟนบนแอป ‘เป๋าตัง’ ซึ่งสามารถออมต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไป ตามช่วงอายุสูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี และเงินออมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 

 

สมาชิก กอช. ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ออมต่อเนื่องกับ กอช. ได้ผ่านเป๋าตังด้วยเช่นเดียวกัน เพียงกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในรหัสโครงการว่า ‘กยศ.’ โดยการออม 1 ครั้ง จะเป็นการสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน

 

ทั้งนี้ การออมกับ กอช. เมื่อคุณออม รัฐจะเพิ่มเงินสมทบให้ และเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คุณจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนจาก กอช. ดั่งสโลแกนที่ว่า ‘คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ’ 

 

ขณะที่ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยเฉพาะการออมเพื่อการเกษียณ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับคนไทยทุกกลุ่ม สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินในทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง สะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมมือกับ กอช. ให้บริการนำส่งเงินสะสมงวดถัดไปของสมาชิก กอช. ผ่านแอป Krungthai NEXT เครื่อง ATM และสาขาทั่วประเทศ 

 

ล่าสุดได้ต่อยอดความร่วมมือด้วยการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการ โดยเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินนำส่ง กอช. ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’ ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคยและเข้าถึงได้สะดวก 

 

“ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ X2G2X ของธนาคาร ที่มุ่งยกระดับบริการภาครัฐ เชื่อมต่อกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ กอช. ในการเพิ่มสมาชิกรายใหม่ จากฐานผู้ใช้งานแอป ‘เป๋าตัง’ ที่มีจำนวนกว่า 40 ล้านคน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ให้ได้รับความสะดวกในการสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีในการออมให้กับสมาชิก กอช. ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผ่านกลุ่มสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงหน่วยงานของรัฐได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ผยงกล่าว

 

สำหรับวิธีการสมัครสมาชิก กอช. สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดังนี้

 

  1. สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  2. แสดงบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีมอบอำนาจต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 2 ชุด และของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด)
  3. ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร
  4. ส่งเงินออมงวดแรกขั้นต่ำ 50 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising