×

สรุปสถานการณ์ไฟป่าโดยรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

17.04.2020
  • LOADING...
สถานการณ์ไฟป่า

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก มีรายละเอียด ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดังนี้

 

สถานการณ์ไฟป่า

 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.  

 

  1. การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 24 ชั่วโมง ทำให้ Hotspot ทุกจังหวัดมีจำนวนน้อย (0-34 จุด) 

 

  1. การดับไฟมีประสิทธิภาพดีมาก (94%) 

 

  1. จำนวนคดีเพิ่ม 11 คดี (สะสม 913 คดี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563) ผู้ต้องหาเพิ่ม 3 ราย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สะสม 37 ราย 

 

  1. เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการดับไฟและเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพื่อดับไฟให้สนิท มิให้เกิด Hotspot เพิ่ม 

 

  1. พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานการณ์ปกติ ไม่มี Hotspot ยังคงเฝ้าระวังเข้มข้น

 

  1. ภารกิจสำคัญที่เชียงใหม่ วันนี้ต้องเฝ้าระวังต้องเข้มข้น โดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่มและอำเภอเชียงดาว ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟให้สนิท และแจ้งความดำเนินคดีทุกกรณี 

 

พิสูจน์อักษร:ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

อ้างอิง: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories