×

สรุปสถานการณ์ไฟป่าโดยรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

14.04.2020
  • LOADING...
ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก มีรายละเอียด ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดังนี้

 

ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. 

 

  1. การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 24 ชั่วโมง ทำให้ ฮอตสปอตทุกจังหวัดลดลง ยกเว้นตาก (เพิ่ม 17% จาก 144 จุด เป็น 168 จุด) ได้ระดมพล 250 นาย เพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟ

 

  1. การดับไฟมีประสิทธิภาพดีทุกจังหวัด (93%) ดับไฟได้ 315 จุด

 

  1. จำนวนคดีเพิ่ม 22 คดี (สะสม 805 คดี ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 13 เมษายน 2563) ไม่มีผู้ต้องหาเพิ่ม (สะสม 20 ราย)

 

  1. เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการดับไฟและเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพื่อดับไฟให้สนิท มิให้เกิดฮอตสปอตเพิ่ม โดยเฉพาะตากและเชียงใหม่

 

  1. พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานการณ์ปกติ ไม่มีฮอตสปอต ยังคงเฝ้าระวังเข้มข้น

 

  1. เชียงใหม่ สรุปพบสัตว์ป่า 6 ชนิด 13 ตัว ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ส่งดูแลที่คลินิกสัตว์ป่า ได้แก่ แมวดาว 8 ตัว, หมาไม้ 1 ตัว, อีเห็น 1 ตัว, เหยี่ยว 1 ตัว, ชะนี 1 ตัว และลิงเสน 1 ตัว

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories