×
352537

สรุปสถานการณ์ไฟป่าโดยรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

10.04.2020
  • LOADING...
ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก มีรายละเอียด ณ วันที่ 10 เมษายน เวลา 08.00 น. ดังนี้

 

ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน เวลา 08.00 น.  

 

  1. การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 24 ชั่วโมง ทำให้ Hotspot ลดลงต่อเนื่องอีก 48% จาก 461 จุด เหลือ 240 จุด

 

  1. การดับไฟมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก 24% เป็น 33% (ดับไฟได้ 309 จุด) เนื่องจากได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลัง

 

  1. จำนวนคดีไฟป่าเพิ่ม 45 คดี (สะสม 688 คดี ตั้งแต่ 30 มี.ค. – 9 เม.ย. 63) ไม่มีผู้ต้องหาเพิ่ม (สะสม 15 ราย)

 

  1. เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการดับไฟและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อดับไฟให้สนิท มิให้เกิด Hotspot เพิ่ม โดยเฉพาะเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี และแม่ฮ่องสอน

 

  1. พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไม่มี Hotspot ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6

 

  1. PM2.5 ดีขึ้นที่ลำปาง น่าน แพร่ โดยรวม 36-141 มคก./ลบ.ม. ต้องเฝ้าระวังอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แย่ลงเล็กน้อยจาก 221 มคก./ลบ.ม. เป็น 241 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม)

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories