×

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ออกมาตรการคุมโควิด-19 รอบใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านหลัง 3 ทุ่ม

โดย THE STANDARD TEAM
24.04.2021
  • LOADING...
ผู้ว่าฯ นนทบุรี ออกมาตรการคุมโควิด-19 รอบใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านหลัง 3 ทุ่ม

เมื่อวานนี้ (23 เมษายน) สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดนนทบุรี ได้ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม มีผลวันที่ 24 เมษายน 2564 สาระสำคัญ ประกอบไปด้วย

 

ข้อ 1 ปิดสถานที่

 

1. สนามชนโค สนามชนไก่ สถานที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา สนามซ้อมหรือสนามประกวด แข่งขัน ฝึกซ้อมสัตว์

 

2. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบการอาบอบนวด

 

3. สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ำและสวนสนุกทั้งในและนอก-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

 

4. สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย)

 

ข้อ 2 ห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกินกว่า 10 คนขึ้นไป

 

ข้อ 3 เปิดสถานที่ภายใต้มาตรการฯ

 

1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม นั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และขายเพื่อนำไปบริโภคที่อื่นได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ปิดร้านไม่เกินเวลา 23.00 น.

 

2. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านตลอดเวลา

 

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้ตามปกติ ปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ต ปิดไม่เกินเวลา 23.00 น. ร้านที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงให้เริ่มเปิดได้เวลา 04.00 น.

 

4. ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. และจัดแข่งขันได้แต่ห้ามมีผู้ชมในสนาม ทั้งนี้ฟิตเนสให้เปิดได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม อบตัว หรืออบไอน้ำแบบรวม

 

ข้อ 4 กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค

 

1. ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกไปในที่สาธารณะ บุคคลที่อยู่ในสถานที่ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่รวมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้งตลอดเวลา หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

2. ให้งดการรวมกลุ่มดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ เว้นแต่เป็นการดื่มของสมาชิกในครอบครัวภายในที่พักอาศัยเท่านั้น

 

ข้อ 5 ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหลังเวลา 21.00-04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

ข้อ 6 ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ‘งด’ รับประทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 

ข้อ 7 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในข้อ 4-8 โดยเคร่งครัด

 

ทั้งนี้คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับคำนึงถึงการป้องกันโรค ควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising