×

กต. ยืนยันยังไม่มีคนไทยในเมียนมาได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ทางการเมือง มีการซักซ้อมแผนอพยพมาตลอด

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2021
  • LOADING...
กต. ยืนยันยังไม่มีคนไทยในเมียนมาได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ทางการเมือง มีการซักซ้อมแผนอพยพมาตลอด

ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศในการประกาศเตือนชาวไทยในเมียนมาที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมา ยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนไทยในเมียนมาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

 

ธานีระบุว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ติดต่อสอบถามสถานการณ์และความเป็นอยู่กับชุมชนไทยในเมียนมาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำให้คนไทยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม ตลอดจนรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งกลุ่ม LINE ชุมชนไทยในเมียนมา และเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งมีบริการโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาหรือเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งทางบกและทางอากาศ 

 

สำหรับเรื่องแผนการอพยพคนไทยออกจากเมียนมานั้น ธานีระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออพยพคนไทยไว้อยู่แล้ว และมีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน โดยสถานเอกอัครราชทูตร่วมกับ Team Thailand กรุงย่างกุ้ง มีการประชุมหารือสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับปรุง ซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยมาโดยตลอดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและด้วยความรอบคอบรัดกุม 

 

ในขณะนี้จากการประเมินสถานการณ์ในเมียนมายังไม่ถึงระดับที่ต้องเตือนให้มีการอพยพกลับไทย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยกระดับขึ้นอีก ฝ่ายไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วในทุกขั้นตอน โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยสอดคล้องกับประเทศอื่นๆ โดยที่ผ่านมามีบางประเทศ ได้แนะนำให้ผู้ที่ไม่มีกิจสำคัญในเมียนมาพิจารณาเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบินพาณิชย์ แต่ยังไม่มีประเทศใดที่มีการแจ้งหรือขอให้อพยพคนชาติตนเองทั้งหมดกลับประเทศแต่อย่างใด 

 

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศแล้วกว่า 2,400 คน ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยขณะนี้ยังมีคนไทยที่อยู่ในเมียนมาตามฐานข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตจำนวน 704 คน โดยเป็นคนไทยที่อยู่ในกรุงย่างกุ้ง 447 คน และในเมืองอื่นๆ นอกกรุงย่างกุ้งอีก 257 คน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยในเมียนมาได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ทางการเมือง

 

กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในเมียนมา รวมถึงในทุกประเทศทั่วโลก เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด และกระทรวงไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว โดยข้าราชการของกระทรวงทุกคนที่ทำหน้าที่ในต่างประเทศตระหนักดีถึงหน้าที่นี้และดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด

 

ภาพ: Santosh Krl / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising