×

นิกรยืนยัน คำถามประชามติมาจากภาคประชาชน นำรวมรายงานส่ง ครม. แล้ว ชี้ต้องรับฟังอย่างใจกว้างเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

โดย THE STANDARD TEAM
30.12.2023
  • LOADING...
นิกร จำนง

วันนี้ (30 ธันวาคม) นิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า “ทำให้ภาคประชาชนผิดหวัง” ว่า กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา เยาวชน และคนรุ่นใหม่ คงผิดหวังจริงที่ผลอาจไม่ออกมาตามความต้องการของกลุ่ม ตามที่ได้มีโอกาสรับเชิญเข้าไปในทำเนียบเป็นกลุ่มแรกสุดเพื่อรับฟังความเห็น 

 

และอีกส่วนหนึ่งก็ได้เข้าไปให้ความเห็นแบบตรงไปตรงมา พร้อมกับตัวแทนเฉพาะของกลุ่มประชาชน แล้วความเห็นดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อย มิต้องกังวลว่าจะตกหล่นไปอย่างแน่นอน

 

นิกรกล่าวว่า รายงานผลการรับฟังประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคนั้น ได้สรุปผลส่งไปยังคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ซึ่ง ครม. คงจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยการรับฟังสรุปความเห็นที่ตอบจากทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปจากกลุ่มอาชีพ และทุกภาคส่วนที่เห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยไม่แก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 หรือแม้แต่ความเห็นส่วนมากของวุฒิสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขทั้งฉบับ แต่กลับเห็นด้วยกับการแก้ไขเป็นรายมาตรา จุดนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงกับการไม่ผ่านความเห็นชอบถึง 1 ใน 3 ของวุฒิสมาชิก ซึ่งไม่ต้องไปถึงการแก้ทั้งฉบับ ไม่ยกเว้นสองหมวดดังกล่าวที่เขาได้แสดงความชัดเจนมาตลอดว่าไม่เห็นชอบด้วย 

 

นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอข้อมูลปัญหาของประชาชนกลุ่มต่างๆ และในภูมิภาคต่างๆ ที่มีปัญหามากมายที่ต้องการให้แก้ไขในหมวดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงที่ไม่ใช่หมวด 1 หรือหมวด 2 แต่อย่างใดเลย 

 

“จึงเรียกร้องให้ทุกคน ทุกกลุ่ม รับฟังความเห็นเบื้องต้นนี้อย่างใจกว้าง และให้ตั้งอยู่บนเป้าหมายให้เกิดผลความสำเร็จในการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน มิใช่เป็นของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงขอให้ช่วยกันพิจารณาสรุปผลจากการรับฟังประชาชนกลุ่มเฉพาะที่จะขอเปิดเผยให้ทราบในโอกาสนี้ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความรอบคอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์สำหรับประชาชนไทยกันต่อไป” นิกรกล่าว 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising