×

กลุ่มธุรกิจกลางคืนเสนอนายกฯ เร่งเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ขอเริ่มนำร่อง 26 จังหวัดท่องเที่ยว 1 มิ.ย. ก่อนเปิดทั่วประเทศ 1 ก.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2022
  • LOADING...
ธุรกิจกลางคืน

วานนี้ (7 พฤษภาคม) สง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอการฟื้นฟูและพัฒนาภาคการท่องเที่ยว รวมถึงแนวทางของภาคเอกชนหลังการเปิดประเทศต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้นำไปพิจารณาในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ครั้งต่อไป

 

โดยหนังสือที่กลุ่มภาคธุรกิจกลางคืนจะเสนอต่อ พล.อ. ประยุทธ์ ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐอย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากปิดกิจการถาวร เนื่องจากการขาดรายได้และขาดสภาพคล่อง รวมถึงกระทบต่อภาคแรงงาน อีกทั้งอยากให้รัฐเร่งทบทวนอุปสรรคต่อการค้าและการฟื้นตัวด้านกิจกรรม จึงได้จัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลและหาทางออกร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค รวม 7 ประเด็น ดังนี้

 

  1. ยืนยันการประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พร้อมเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ 
  2. เตรียมพร้อมการเปิดประเทศ โดยบูรณาการการใช้กฎหมายปกติแทนการบังคับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ภายหลังสิ้นสุดขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 1 มิถุนายนนี้
  3. อนุญาตให้เปิดกิจการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus หรือ Thai Stop COVID 2 Plus และขอให้เปิดกิจการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะทดลองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เฉพาะพื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยว 26 จังหวัด และเปิดดำเนินการทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
  4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting
  5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับผู้ประกอบการและประชาชนในแต่ละจังหวัดบูรณาการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและป้องกันโรค
  6. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุง มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาทิ ยกเลิกเวลาห้ามขายระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. และกำหนดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืน โดยมีเป้าหมายเป็น Soft Power ผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความบันเทิงยามค่ำคืนโดยเฉพาะ รวมถึงยกเลิกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและหอพักใกล้เคียง และปรับปรุงมาตรการจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ชัดเจน
  7. ส่งเสริมบทบาทของผู้ประกอบการและบูรณาการด้านความร่วมกันในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising