×

นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนร้อยละ 62.35 ไม่เข้าใจสูตรคำนวณ ส.ส. หาร 100-500 ส่วนกลุ่มที่เข้าใจส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
17.07.2022
 • LOADING...
นิด้าโพล

วันนี้ (17 กรกฎาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเข้าใจต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือหาร 500

 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือหาร 500 พบว่า

 

 • ร้อยละ 62.35 ระบุว่า ไม่เข้าใจเลย
 • ร้อยละ 21.11 ระบุว่า ไม่ค่อยเข้าใจ
 • ร้อยละ 11.74 ระบุว่า ค่อนข้างเข้าใจ
 • ร้อยละ 4.80 ระบุว่า เข้าใจมาก

 

เมื่อถามประชาชนที่เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อมติที่ประชุมรัฐสภาในการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 500 พบว่า

 

 • ร้อยละ 36.41 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 16.59 ระบุว่า เห็นด้วยมาก และไม่ค่อยเห็นด้วย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

ด้านเหตุผลสำคัญที่ทำให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติในการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 500 พบว่า ตัวอย่างที่เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจ (จำนวน 217 หน่วยตัวอย่าง)

 

 • ร้อยละ 28.11 ระบุว่า ต้องการให้ทุกคะแนนที่ประชาชนไปใช้สิทธิมีความหมาย
 • ร้อยละ 23.96 ระบุว่า พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันต้องการคงอยู่ต่อไปหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า
 • ร้อยละ 20.28 ระบุว่า ต้องการให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา
 • ร้อยละ 17.97 ระบุว่า ต้องการป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์
 • ร้อยละ 9.68 ระบุว่า เป็นการแลกเปลี่ยนกับการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า ตัวอย่าง

 

 • ร้อยละ 58.39 ระบุว่า ควรมีทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
 • ร้อยละ 33.38 ระบุว่า ควรมีแต่ ส.ส. แบบแบ่งเขต
 • ร้อยละ 8.23 ระบุว่า ควรมีแต่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising