×

นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชน ควรปรับ ครม. ทั้งคณะ ชี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด

โดย THE STANDARD TEAM
05.07.2020
  • LOADING...

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง ‘ปรับ ครม.?’ โดยจากการสำรวจเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 43.09% ระบุว่าควรปรับ ครม. ทั้งคณะ เพราะการบริหารงานที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด และอยากให้ท่านอื่นลองเข้ามาบริหารบ้าง 

 

รองลงมา 39.89% ระบุว่าควรปรับ ครม. บางตำแหน่ง เพราะบางตำแหน่งยังทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับ อยากได้บุคคลเข้ามาทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 16.95% ระบุว่ายังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. เพราะอยากให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 หมดจากประเทศก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่าดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับ ครม. และ 0.07% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านการปรับ ดร.อุตตม สาวนายน ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 44.76% ระบุว่าควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะการบริหารงานมีความล่าช้า ผลงานยังไม่มีความโดดเด่น ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ รองลงมา 38.61% ระบุว่าไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะการทำงานดีอยู่แล้ว นโยบายช่วยเหลือประชาชนดี ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน 14.95% ระบุว่าไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และ 1.68% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ส่วนการปรับ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 41.17%  ระบุว่าควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะไม่มีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ อยากได้บุคคลที่ตรงกับตำแหน่งเข้ามาทำงานมากกว่า รองลงมา 36.05% ระบุว่าไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะผลงานที่ผ่านมายังดีอยู่ อยากให้โอกาสอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อดูผลงานต่อไป 19.26% ระบุว่าไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และ 3.52% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สำหรับการปรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 37.73% ระบุว่าไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน รองลงมา 36.45% ระบุว่าควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร ไม่มีการพัฒนา ไม่มีประสิทธิภาพ 20.78% ระบุว่าไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และ 5.04% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐของโฆษกรัฐบาล ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 44.44% ระบุว่าไม่เหมาะสม เพราะยังขาดประสบการณ์การทำงานทางด้านเศรษฐกิจ ผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร และการทำงานยังสู้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดิมไม่ได้ รองลงมา 32.45% ระบุว่าเหมาะสม เพราะมีความสามารถในการแจกแจงปัญหาได้ชัดเจน มีเหตุมีผล และอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น 17.11% ระบุว่าไม่แน่ใจ และ 6.00% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories