×

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ 45.65% มองสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิม ขณะที่ 39.16% เชื่อเศรษฐาจะอยู่ยาวตลอดทั้งปี

โดย THE STANDARD TEAM
07.01.2024
  • LOADING...

วันนี้ (7 มกราคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘การเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในปี 2567’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

 

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไป ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่า 

ร้อยละ 45.65 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายเหมือนเดิม 

ร้อยละ 28.40 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายมากขึ้น 

ร้อยละ 14.34 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายน้อยลง 

ร้อยละ 6.95 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะไม่วุ่นวายเลย 

และร้อยละ 4.66 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ในปี 2567 พบว่า ร้อยละ 39.16 ระบุว่า เศรษฐา ทวีสิน จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี
ร้อยละ 20.46 ระบุว่า รัฐบาลเศรษฐาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 10.61 ระบุว่า จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่
ร้อยละ 8.40 ระบุว่า เศรษฐาจะลาออก ร้อยละ 7.86 ระบุว่า เศรษฐาจะเปิดทางให้แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีแทน ร้อยละ 6.79 ระบุว่า จะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล และทำให้รัฐบาลล่ม ร้อยละ 4.20 ระบุว่า เศรษฐาจะโดนชุมนุมขับไล่ ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 2.14 ระบุว่า เศรษฐาจะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 1.83 ระบุว่า รัฐบาลเศรษฐาจะโดนรัฐประหาร และร้อยละ 16.11 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่า ร้อยละ 35.65 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น 
ร้อยละ 31.22 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่เหมือนเดิม ร้อยละ 17.33 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลง
ร้อยละ 13.66 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีเหมือนเดิม และร้อยละ 2.14 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปในสังคมไทย ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่า
ร้อยละ 31.98 ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะดีขึ้น
รองลงมา ร้อยละ 31.76 ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะแย่เหมือนเดิม ร้อยละ 18.17 ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะแย่ลง ร้อยละ 16.18 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะดีเหมือนเดิม และร้อยละ 1.91 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising