×

สปสช. เผยติดโควิดเคลมประกันไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์ ใช้เอกสารตรวจ RT-PCR ได้ทันที

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2021
  • LOADING...
Medical certificate

วันนี้ (11 สิงหาคม) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มมีการปลดล็อกให้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด ก็ทำให้ปริมาณผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ดี มีประเด็นผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกและต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปเคลมสิทธิประโยชน์จากบริษัทประกัน ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขบางหน่วยก็ออกให้ บางหน่วยไม่ได้ออกให้ โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่มีบุคลากรจากหลายหน่วยงานมาให้บริการนอกที่ตั้ง ทำให้มีประชาชนจำนวนมากสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอใบรับรองแพทย์ เพราะบางกรณีบริษัทประกันมีเงื่อนไขอีกว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ประทับตราของหน่วยงานนั้นๆ ทำให้ผู้ต้องการใบรับรองแพทย์ต้องเดินทางไปถึงที่ตั้งของหน่วยงานดังกล่าว 

 

กรณีลักษณะนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ประชาชนผู้ทำประกันไม่มีความจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์แต่อย่างใด เนื่องจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดสำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อโควิดเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ) อ้างอิงตามประกาศดังกล่าว ทำให้ใบรับรองแพทย์ไม่มีผลในการเอาประกันภัยอีกต่อไป

 

นอกจากนี้ยังชี้แจงสำหรับผู้รับการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK ว่า โดยหลักการแล้ว เมื่อผลตรวจ ATK พบว่าเป็นบวก ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผลอยู่แล้ว ดังนั้นจึงสามารถนำผลตรวจ RT-PCR ไปเคลมประกันได้โดยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์อีก ส่วนผู้ที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตั้งแต่แรกก็ยิ่งไม่มีปัญหา สามารถนำไปเคลมประกันได้เลย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising