×

กสม. ห่วงสังคมขาดความตระหนักเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากกรณีคลิปล้อเลียนบนแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์

โดย THE STANDARD TEAM
09.05.2022
  • LOADING...
วสันต์ ภัยหลีกลี้

วันนี้ (9 พฤษภาคม) วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีคลิปโปรโมตของบริษัทแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์แห่งหนึ่ง ซึ่งหลายฝ่ายกังวลถึงความไม่เหมาะสมว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความห่วงใย และเห็นว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความตระหนักรู้เรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งต่างมีคุณค่าในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป และไม่ว่าใครก็ไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยที่ทำให้พวกเขามีคุณค่าที่ต่ำลง เพราะแม้ว่าเราทุกคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น หรือมีผลทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้อยค่าลง 

 

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรณีนี้บริษัทแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์แห่งดังกล่าวจะได้ออกมาขออภัยในความผิดพลาดและไม่รอบคอบ รวมทั้งผู้จัดทำคลิปอ้างว่าไม่มีเจตนาในการล้อเลียนหรือพาดพิงบุคคลใดก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวถือเป็นบทเรียนของภาคธุรกิจและผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ (Influencer) ในการจัดทำสื่อ ที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ด้วย

 

“การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันเป็นคุณค่าพื้นฐานสำคัญ ที่สังคมต้องร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ และไม่ยอมรับในการกระทำอันเป็นการดูหมิ่น หรือด้อยคุณค่าของผู้อื่น ซึ่ง กสม. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กสม. เพิ่งมีมติให้แจ้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องคล้ายคลึงกัน คือ กรณีการดูหมิ่นศักดิ์ศรีคนอีสานในสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มคลับเฮาส์ โดยหนึ่งในข้อเสนอคือให้กำหนดแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ที่เคารพในความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงของผู้อื่น รวมถึงการรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์ด้วย” วสันต์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising